Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza psychologów z tarnobrzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na spotkanie szkoleniowo-informacyjne organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

          Celem będzie stworzenie grupy wsparcia, wymiana doświadczeń, współpraca m.in. w obszarze pracy diagnostycznej, terapeutycznej i szkoleniowej oraz wsparcie specjalistów w bieżącej pracy.

 Przedszkola Szkoły

18 listopada 2022 r.

godz. 11:00

4 listopada 2022 r.

godz. 13:00