Higiena2023Zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym pt.
 
"Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje.
 
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują sie poniżej
 
Prosimy o przekazanie wiadomości o konkursie nauczycielom i uczniom oraz
umieszczenie na stronie szkoły.
 

2. Karta zgłoszenia - pobierz