Szanowni Państwo ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem i liczbę zgłoszonych prac w konkursie "Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje" informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do końca marca 2023 roku.
Wyniki zostaną podane w odrębnym komunikacie.
 
Organizatorzy