Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Ocenie podlegał pomysł pracy, hasło przewodnie (jeśli zostało umieszczone w pracy), kolorystyka, opis pracy i zgodność prac z tematyką konkursu profilaktycznego.

Nagrodzone prace:

I miejsce – Emilia Skrzypczak ( Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, klasa 2).

1miejsce

II miejsce – Zofia Lasota (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, klasa 2b).

2miejsce

III miejsce – Oskar Urbaniak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, klasa 2b).

3miejsce

 

Rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie o odbiorze dyplomów i nagród rzeczowych dla dzieci, które zajęły miejsca w konkursie.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom!
Dziękuję za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy.