Tuż obok nas rozgrywa się dramat dzieci i dorosłych. Obserwujemy rozpacz mieszkańców kraju, który jest niszczony. Lęk, smutek, złość, rozpacz a jednocześnie gotowość do walki o niepodległość mieszają się. W obliczu tych wydarzeń i przeżyć są nasze dzieci. Stają się obserwatorami tego co dzieje się z obywatelami Ukrainy. Jak rozmawiać i czy w ogóle podejmować temat rozmowy o wojnie?

Wojna to sytuacja kryzysowa, trudne wydarzenie. W takich momentach najważniejsze jest BYCIE RAZEM, TRWANIE PRZY DZIECKU. Przyglądanie się reakcjom najmłodszych, uważność dorosłych na zachowanie dzieci i młodzieży są priorytetowe. Aby wspierać, najpierw trzeba usłyszeć. To ważne, abyśmy rozmawiali z dziećmi, zapewniali, że chcemy odpowiadać na ich pytania. Rodzice, nauczyciele i opiekunowie stanęli dziś przed niezwykle trudnym zadaniem.

Dzieci i młodzież uczęszczając do przedszkoli i szkół słuchają siebie i otaczającego świata. Wiąże się to ze zbieraniem przez nich takich informacji, które my jako dorośli powinniśmy niezwłocznie korygować, jeśli okażą się zagrażające. Ważne jest, aby nazywać to co się dzieje dostosowując przekazywane informacje do wieku dziecka. Należy opierać się o fakty, na które dziecko jest gotowe. Przedszkolak być może będzie potrzebował wytłumaczenia obecnej sytuacji w analogii do bajkowej interpretacji z odwołaniem do bohaterów z ulubionej kreskówki. Z nastolatkami powinniśmy nazywać sytuację i jej przebieg zgodnie z rzeczywistością. Skupianie się na TU I TERAZ, racjonalne analizy wzmacniają naruszone poczucie bezpieczeństwa.

Wojenny dramat, który rozgrywa się na Ukrainie, niesie ze sobą śmierć, zniszczenie i strach. To wszystko jest źródłem skrajnych emocji zarówno u dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Każda z nich jest ważna i wymaga NAZWANIA oraz pełnej AKCEPTACJI. Dzielenie się emocjami z dziećmi, pokazywanie, że jako dorośli doświadczamy trudnych przeżyć jest niezwykle istotne. Ewentualne zaprzeczanie dostrzeganej przez dziecko rzeczywistości, generuje niepokój i wzmacnia chaos. To my jako dorośli mamy możliwości regulowania emocji i kontrolowania ich w znacznie większym  stopniu. Stwarzanie przestrzeni do wyrażania lęku, smutku czy złości pozwala dzieciom i młodzieży zaakceptować istnienie tych trudnych emocji. Przy utrudnionych możliwościach ich bezpośredniego wyrażania, nazywanie zauważonego innego niż zazwyczaj zachowania u dziecka wspomaga proces identyfikacji przeżyć i zachęca dziecko do pogłębienia rozumienia tego co czuje.  

                Informacje docierające do dzieci ze środków masowego przekazu są rozumiane inaczej niż przez dorosłych. Zupełnie inny poziom rozwoju funkcji poznawczych dzieci i młodzieży sprawia, że nie mają możliwości poradzenia sobie z ogromem przerażających treści. FILTROWANIE WIADOMOŚCI, z którymi dzieci mają kontakt jest zadaniem każdej osoby dorosłej. Relacje z bombardowania, cierpienie ludzi są przekazem, który trudno jest pomieścić dorosłym. Rozmawianie o aktualnej sytuacji nie musi być wzmacniane relacjami na żywo z każdego kanału telewizyjnego.

                UTRZYMYWANIE CODZIENNYCH RYTUAŁÓW jest kolejnym elementem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa. Realizacja obowiązków, ale i odwoływanie się do rodzinnych form odpoczynku mocno reguluje odczuwany chaos i pomaga poczuć się stabilnie zarówno dzieciom jak i dorosłym.  Dbałość o ten aspekt jest wymagana w środowisku domowym jak i szkolnym.

                POMAGANIE pełni niezwykle ważne funkcje regulujące stan psychiczny człowieka w obliczu wojny. Jest też źródłem poczucia bliskości i sprawczości. Nie wystarczy więc zamieścić ukraińskiej flagi w ramach solidarności z dramatem tego kraju. Aktywne uczestniczenie w akcjach charytatywnych jest dowodem na  bycie blisko osób, które tego potrzebują. Każda forma realnego wsparcia pokazywana dzieciom i młodzieży jest inwestycją w ich poczucie wrażliwości.

                W sytuacjach, w których dotychczasowe sprawdzone sposoby radzenia sobie w kryzysie, w wyniku nagromadzenia wielu czynników, po prostu zawodzą, warto skorzystać z pomocy specjalisty. KONSULTACJE Z PSYCHOTERAPEUTĄ pozwolą na przyjrzenie się temu co się dzieje w atmosferze bezpieczeństwa. Z interpretacją usłyszaną od specjalisty uświadamiającą przyczyny zaistniałych trudności, powrót do równowagi będzie możliwy.

 Bądźmy razem.