‼️OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ ⚠️ WAŻNE TELEFONY ANTYDEPRESYJNE ▪️Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw...

Opublikowany przez Ruda Wariatka Poniedziałek, 22 lutego 2021

interwencjaZapraszamy na warsztaty dla nauczycieli nt.: "Interwencja kryzysowa w szkole". Celem szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w wiedzę na temat działań dotyczących systemu wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w szczególności podstaw interwencji kryzysowej w szkole.

Termin warsztatów: 25 luty 2021 r.

Karta zgłoszenia na warsztaty

Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Ocenie podlegał pomysł pracy, hasło przewodnie (jeśli zostało umieszczone w pracy), kolorystyka, opis pracy i zgodność prac z tematyką konkursu profilaktycznego.

Nagrodzone prace:

I miejsce – Emilia Skrzypczak ( Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, klasa 2).

1miejsce

II miejsce – Zofia Lasota (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, klasa 2b).

2miejsce

III miejsce – Oskar Urbaniak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, klasa 2b).

3miejsce

 

Rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie o odbiorze dyplomów i nagród rzeczowych dla dzieci, które zajęły miejsca w konkursie.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom!
Dziękuję za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy.

inforMiło nam poinformować, że Informator o zawodach szkolnictwa branżowego jest już gotowy. Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Informator został przygotowany w formie elektronicznej i znajduje się pod poniższym linkiem.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego (PDF, 288 MB)

Szanowni Państwo!

W związku z kwarantanną Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów w formie telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie placówki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii

dla uczniów i ich rodziców, oraz nauczycieli i  dyrektorów szkół z Tarnobrzega

 w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce Poradni

Należy telefonicznie umówić wizytę.  

Telefon do sekretariatu (15) 15 847 94 10 dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEiN, w celu uzyskania pomocy  psychologiczno - pedagogicznej

800 080 222