W dniu 13 maja 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu a Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej porozumienie podpisał dyrektor Jacek Kulasa a z ramienia Państwowej Uczelni Zawodowej rektor dr hab. Anna Szylar.

Podpisanie niniejszego porozumienia stanowi krok w kierunku umocnienia współpracy między Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a Państwową Uczelnią Zawodową, mającej na celu zwiększenie wsparcia dla studentów i ich sukcesu edukacyjnego oraz zawodowego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Państwowa Uczelnia Zawodowa mogą wspólnie prowadzić projekty badawcze dotyczące psychologii edukacyjnej, rozwoju osobistego studentów oraz innych zagadnień związanych z edukacją.

IMG 5979 IMG 5996

OtwartyW dniu 11 maja 2024 r. (sobota) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu

zaprasza nauczycieli i wychowawców dzieci z tarnobrzeskich szkól i przedszkoli oraz rodziców na

Dzień Otwarty,

podczas którego będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

Uczniowie klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych będą mogli skorzystać również

z porad doradcy zawodowego.

Godziny konsultacji: 800 - 1300.

 

Serdecznie zapraszamy!

plakat konferencja maj 2024 trudności edukacyjneSZANOWNI PAŃSTWO!
Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest refleksja teoretyczna i praktyczna nad zagadnieniem trudności w uczeniu się, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i pomocy dzieciom i młodzieży, które doświadczają trudności edukacyjnych.

Adresaci konferencji są:

  • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i osoby pracujące z dziećmi oraz młodzieżą,
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • rodzice,
  • studenci i osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Jest to już kolejna konferencja z cyklu Tarnobrzeskie Seminaria Pedagogiczne.

Konferencja jest bezpłatna.

Prosimy o rejestrację przez formularz internetowy: https://forms.office.com/e/6Va03ERHeb