interwencja1Kryzys jest normalnym stanem w życiu każdego człowieka. Dzieci i młodzież przeżywają kryzysy w sposób szczególny, nierzadko towarzyszą temu długoterminowe konsekwencji. Właściwa reakcja na kryzys ze strony nauczycieli i systemu szkoły pozwala ograniczyć negatywne skutki i zapobiec następowaniu kolejnych kryzysów czy zachowań ryzykownych wychowanków.

W dniu 25.02.2021 r. odbyło się szkolenie w zakresie wprowadzenia do interwencji kryzysowej w szkole.  Organizatorem szkolenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu. W szkoleniu udział wzięło 37 osób pracujących z dziećmi i młodzież, w tym nauczycieli, pedagogów. Celem szkolenia było wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z właściwym podejściem do zrozumienia kryzysu oraz przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy dotyczącej organizacji interwencji kryzysowej w szkole.

W trakcie szkolenia poruszono tematy takie jak pojęcie kryzysu, wybrane przykłady sytuacji kryzysowych w życiu dzieci i młodzieży, kryzys jako szansa, rodzaje i cechy kryzysu, fazy kryzysu, zachowania i emocje osób będących w kryzysie. Nawiązano także do aspektu interwencji kryzysowej jako pierwszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej osobie będącej w kryzysie, czy osobom, które są takim kryzysem zagrożone.

Dzięki właściwemu podejściu do zrozumienia znaczenia kryzysu w życiu człowieka w szczególności młodego uczestnicy zostali przygotowani do dalszego rozwijania wiedzy i konieczności opracowania działań poprzedzających możliwość wystąpienia kryzysu na terenie szkoły, bądź z udziałem uczniów i pracowników oświaty.

Zapraszamy do obserwowania mediów społecznościowych poradni i udziału w kolejnych inicjatywach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

Renata Matusiak

‼️OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ ⚠️ WAŻNE TELEFONY ANTYDEPRESYJNE ▪️Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw...

Opublikowany przez Ruda Wariatka Poniedziałek, 22 lutego 2021

interwencjaZapraszamy na warsztaty dla nauczycieli nt.: "Interwencja kryzysowa w szkole". Celem szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w wiedzę na temat działań dotyczących systemu wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w szczególności podstaw interwencji kryzysowej w szkole.

Termin warsztatów: 25 luty 2021 r.

Karta zgłoszenia na warsztaty

Na konkurs napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Ocenie podlegał pomysł pracy, hasło przewodnie (jeśli zostało umieszczone w pracy), kolorystyka, opis pracy i zgodność prac z tematyką konkursu profilaktycznego.

Nagrodzone prace:

I miejsce – Emilia Skrzypczak ( Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, klasa 2).

1miejsce

II miejsce – Zofia Lasota (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, klasa 2b).

2miejsce

III miejsce – Oskar Urbaniak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, klasa 2b).

3miejsce

 

Rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie o odbiorze dyplomów i nagród rzeczowych dla dzieci, które zajęły miejsca w konkursie.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom!
Dziękuję za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy.

inforMiło nam poinformować, że Informator o zawodach szkolnictwa branżowego jest już gotowy. Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Informator został przygotowany w formie elektronicznej i znajduje się pod poniższym linkiem.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego (PDF, 288 MB)