seminariumSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w nowym działaniu realizowanym przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Tarnobrzegu, które dotyczy utworzenia grupy wsparcia dla nauczycieli pod nazwą „Seminarium: Nauczyciel - realizator profilaktyki”.

Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły zajmujący się realizacją profilaktyki w szkole i placówkach oświatowych.

Cele:

  • Pogłębianie wiedzy w zakresie uzależnień, sytuacji trudnych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  • Możliwość podzielenia się doświadczeniem, problemami i rozwiązaniami zastosowanymi w ramach profilaktyki.
  • Rozszerzenie działalności własnej w zakresie profilaktyki szkolnej.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie działań profilaktycznych w szkole.
  • Nabycie i rozszerzenie umiejętności dotyczących prowadzenia profilaktyki szkolnej.
  • Otwarcie na nowe formy i możliwości nabywania wiedzy i rozszerzania doświadczenia w zakresie profilaktyki.
  • Wsparcie emocjonalne i doradcze nauczycieli.
  • Wymiana informacji dotyczących form doskonalenia nauczycieli w ramach profilaktyki.

Proponowana tematyka: uzależnienia, profilaktyka, zachowania problemowe i ryzykowne uczniów, współpraca z rodzicami, samokształcenie nauczyciela w zakresie profilaktyki, interwencja kryzysowa w szkole, nauczyciel i jego problemy związane z realizacją profilaktyki, trudności wychowawcze w klasie, nauczyciel i jego wsparcie.

Tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników.

Forma spotkań: regularne spotkania co miesiąc - platforma Microsoft Teams, w dłuższej perspektywie możliwe spotkania w kontakcie bezpośrednim. Pierwsze spotkanie planowane w połowie grudnia.

Prowadzący: dr Renata Matusiak - pedagog w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wykładowca uniwersytecki, zainteresowania: profilaktyka szkolna, społeczna, uzależnienia, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, resocjalizacja.

Forma potwierdzenia: każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału.

Zgłoszenia: Karta zgłoszenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu uruchamia od dnia 23 listopada 2020 r.Niebieski telefon” zaufania dla dzieci, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole oraz dla rodziców i nauczycieli, którzy byli świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Dyżur przy telefonie będą pełnić pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we wtorki w godz. od 1600 - 1800 i w czwartki w godz. od 1100 – 1300.

NT

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub stykasz się z przemocą zarówno w rodzinie jak i w grupie rówieśniczej – ZADZWOŃ!!!

Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem i w Twoim otoczeniu ktoś doświadcza przemocy – ZADZWOŃ!!!

Terapeuci z Poradni udzielą Ci wsparcia i podpowiedzą,  gdzie zwrócić się o pomoc.

wtorek: 1600 – 1800

czwartek: 1100 – 1300

Szanowni Państwo !!!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu pracuje w formie stacjonarnej, jednak ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – udziela specjalistycznej pomocy z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. Wg zaleceń MEN w pierwszej kolejności nadal będziemy realizować zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny, aby wypracować wspólnie formę działania w konkretnych przypadkach. W budynku poradni będziemy realizować  stacjonarnie niektóre formy terapeutyczne – logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 18.00, tel. 15 847 94 10.

Kontakt do specjalistów!