inforMiło nam poinformować, że Informator o zawodach szkolnictwa branżowego jest już gotowy. Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Informator został przygotowany w formie elektronicznej i znajduje się pod poniższym linkiem.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego (PDF, 288 MB)

Szanowni Państwo!

W związku z kwarantanną Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów w formie telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie placówki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii

dla uczniów i ich rodziców, oraz nauczycieli i  dyrektorów szkół z Tarnobrzega

 w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce Poradni

Należy telefonicznie umówić wizytę.  

Telefon do sekretariatu (15) 15 847 94 10 dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEiN, w celu uzyskania pomocy  psychologiczno - pedagogicznej

800 080 222

Informujemy, że w dniach od 25.12 2020 do 28.12.2020 r.
sekretariat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu
będzie czynny od 730 - 1530

maseczkaWszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, sympatykom i odwiedzającym naszą stronę, życzymy wszystkiego co najlepsze. Życzymy również pogody ducha, mniej zacietrzewienia w dyskusjach (również sobie) oraz by okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok był dla nas łaskawszy zarówno pod względem zdrowia, powrotu do normalności, dochodów oraz jasności przepisów, rozporządzeń i zaleceń.

 

Dyrekcja i Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu