Regulamin udziału w konkursie profilaktycznym dla uczniów klas I-VI
„Ja w sieci, Ty w sieci - bezpieczeństwo i zagrożenia”

 • KonkursOrganizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 847 94 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - zwana dalej Poradnią.
 • Celem konkursu profilaktycznego jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
 • Konkurs jest jednoetapowy i indywidualny (uczniowie wykonują pracę samodzielnie
  i indywidualnie).
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.
 • Ustanowiono dwie kategorie wiekowe, w jakich będą rozpatrywane nadesłane prace:
 • uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
 • uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, które Poradnia obejmuje swoją działalnością.
 • Informacja o konkursie zostanie rozesłana do wiadomości szkół podstawowych, których poradnia obejmuje swoim zasięgiem, a także na stronie internetowej poradni
  i w mediach społecznościowych na profilu Poradni.
 • Karta zgłoszenia do konkursu wraz pracą nadesłane po terminie nadsyłania prac,
  o którym mowa w ust. 16 pkt 10 niniejszego Regulaminu, nie zostaną uwzględnione
  w konkursie. Prace niezawierające karty zgłoszeniowej lub innych elementów opisanych w regulaminie nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Administratorem danych osobowych jest Poradnia.
 • W ramach oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa składająca się z min.
  3 pracowników Poradni, którzy zostaną upoważnieni przez Poradnię do dostępu
  do danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu.
 • Dla nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie jego uczestników przewidziane
  są nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy.
 • Spośród nadesłanych prac w każdej z kategorii zostaną wyłonione trzy osoby, którym zostanie przyznane I, II i III miejsce. Możliwe także przyznanie w zależności
  od decyzji komisji wyróżnienia.
 • Nagrody dla osób, które zajęły I, II, III miejsce lub otrzymały wyróżnienie
  w konkursie odbierają rodzice/opiekunowie prawni za potwierdzeniem odbioru
  z Poradni, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu ich odbioru, w terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 • Dyplomy dla wszystkich uczestników odbierają rodzice/opiekunowie prawni
  za potwierdzeniem odbioru z Poradni, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu ich odbioru, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 • Prace konkursowe i ich temat wraz z imieniem i nazwiskiem, szkołą i klasą dziecka, które jest autorem pracy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Poradni pod adresem: http://www.poradnia.tarnobrzeg.pl. Prace nagrodzonych oraz wyróżnionych oraz ich tematy wraz z imieniem i nazwiskiem, szkołą i klasą dziecka, które jest autorem pracy, zostaną opublikowane na stronie internetowej Poradni pod adresem: http://www.poradnia.tarnobrzeg.pl.
 • Pozostałe informacje i warunki organizacyjno-techniczne oraz terminy udziału
  w konkursie:
 • Temat pracy: „Ja w sieci, Ty w sieci - bezpieczeństwo i zagrożenia”.
 • Forma: plakat minimum A4, postać tylko cyfrowa (elektroniczna) – zdjęcie w wysokiej jakości w formacie JPG (wykonane aparatem, telefonem, zeskanowane)
 • Technika wykonania: dowolna.
 • Każdy plakat powinien posiadać temat (hasło/ motto/ można posłużyć się także cytatem).
 • Jeden uczeń może zgłosić jedną pracę.
 • Zgłoszenia na konkurs dokonuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu.
 • Forma zgłoszenia pracy: praca konkursowa - zdjęcie (dobrej jakości) samej pracy, wraz z uzupełnioną karta zgłoszeniową zawierającą dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 1) oraz zgody na przetwarzanie danych i publikację pracy i danych osobowych (zał. nr 3). Należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej
  o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 2) – jednak nie ma obowiązku jej podpisywania i załączania do karty zgłoszenia, gdyż oświadczenie o zapoznaniu się
  z klauzulą informacyjną zawarte jest w treści zał. nr 3 (oświadczeniach zgody).
 • Pytania można zgłaszać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Termin ogłoszenia konkursu: do 15 grudnia 2020 roku.
 • Termin nadsyłania prac: do 24 stycznia 2021 roku do godz. 23.59.
 • Termin oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu: styczeń/luty 2021 roku.
 • Podanie informacji o zwycięzcach: do 13 lutego 2021 roku.
 • Prace należy nadsyłać drogą e-mail na adres Poradni: pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

seminariumSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w nowym działaniu realizowanym przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Tarnobrzegu, które dotyczy utworzenia grupy wsparcia dla nauczycieli pod nazwą „Seminarium: Nauczyciel - realizator profilaktyki”.

Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły zajmujący się realizacją profilaktyki w szkole i placówkach oświatowych.

Cele:

  • Pogłębianie wiedzy w zakresie uzależnień, sytuacji trudnych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  • Możliwość podzielenia się doświadczeniem, problemami i rozwiązaniami zastosowanymi w ramach profilaktyki.
  • Rozszerzenie działalności własnej w zakresie profilaktyki szkolnej.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie działań profilaktycznych w szkole.
  • Nabycie i rozszerzenie umiejętności dotyczących prowadzenia profilaktyki szkolnej.
  • Otwarcie na nowe formy i możliwości nabywania wiedzy i rozszerzania doświadczenia w zakresie profilaktyki.
  • Wsparcie emocjonalne i doradcze nauczycieli.
  • Wymiana informacji dotyczących form doskonalenia nauczycieli w ramach profilaktyki.

Proponowana tematyka: uzależnienia, profilaktyka, zachowania problemowe i ryzykowne uczniów, współpraca z rodzicami, samokształcenie nauczyciela w zakresie profilaktyki, interwencja kryzysowa w szkole, nauczyciel i jego problemy związane z realizacją profilaktyki, trudności wychowawcze w klasie, nauczyciel i jego wsparcie.

Tematyka zostanie dostosowana do potrzeb uczestników.

Forma spotkań: regularne spotkania co miesiąc - platforma Microsoft Teams, w dłuższej perspektywie możliwe spotkania w kontakcie bezpośrednim. Pierwsze spotkanie planowane w połowie grudnia.

Prowadzący: dr Renata Matusiak - pedagog w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wykładowca uniwersytecki, zainteresowania: profilaktyka szkolna, społeczna, uzależnienia, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, resocjalizacja.

Forma potwierdzenia: każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału.

Zgłoszenia: Karta zgłoszenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu uruchamia od dnia 23 listopada 2020 r.Niebieski telefon” zaufania dla dzieci, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole oraz dla rodziców i nauczycieli, którzy byli świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Dyżur przy telefonie będą pełnić pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we wtorki w godz. od 1600 - 1800 i w czwartki w godz. od 1100 – 1300.

NT

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub stykasz się z przemocą zarówno w rodzinie jak i w grupie rówieśniczej – ZADZWOŃ!!!

Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem i w Twoim otoczeniu ktoś doświadcza przemocy – ZADZWOŃ!!!

Terapeuci z Poradni udzielą Ci wsparcia i podpowiedzą,  gdzie zwrócić się o pomoc.

wtorek: 1600 – 1800

czwartek: 1100 – 1300