Serdecznie witamy!

Jesteśmy placówką oświatową otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży, rodziców a także nauczycieli. Korzystanie z pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz nauczycieli jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 18.00. Z pomocy poradni mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Tarnobrzeg. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola), otaczamy  opieką osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu.

Pracownicy poradni pracują według harmonogramu w związku z tym konieczne jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub osobiste w sekretariacie poradni przy ul. Kościuszki 30.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.