Wniosek o przyjęcie do Poradni (DOC lub PDF)

Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego (DOC lub PDF)

Opinia o uczniu dla Zespołu Orzekającego (DOC lub PDF)

Opinia o uczniu dla Zespołu Orzekającego w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (DOC lub PDF)

Wniosek o wydanie opinii (DOC lub PDF)

 

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego:

- kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (DOC lub PDF)

- zagrożenie niedostosowaniem społeczny, niedostosowanie społeczne (DOC lub PDF)

- indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania (DOC lub PDF)

- w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (DOC lub PDF)